SỰ KIỆN
[GHTT] SỰ KIỆN - BẢNG HOA
11/11
BXH Nhận Hoa và Tặng Hoa
[GHTT] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU
11/11
Hoàn thành mục tiêu 7 ngày đầu mở server nhận nhiều quà phong phú
[GHTT] SỰ KIỆN - ĐẦU TƯ
11/11
Đầu tư nhận Quỹ trưởng thành, Vàng, nguyên liệu trong 7 ngày
[GHTT] SỰ KIỆN - LỄ BAO THỜI HẠN
11/11
Mỗi ngày mở bán giảm giá 3 loại Lễ Bao Thời Hạn
[GHTT] SỰ KIỆN - THIÊN BẢO KINH LẦU
11/11
Rút thưởng leo tháp, nhận quà cực khủng