SỰ KIỆN
[GHTT] CHUỖI SỰ KIỆN GỘP SERVER
24/12
Chuỗi sự kiện gộp server
[GHTT] QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY
11/11
Mỗi ngày đăng nhập game nhận quà hấp dẫn
[GHTT] CÁC GÓI ĐẶC BIỆT
11/11
Gói Siêu Cấp Đại Chiêu, Tuyệt Bản Thần Trang, Mua Thời Hạn, Phi Kiếm Đưa Thư
[GHTT] CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER
11/11
Nhiều sự kiện danh cho server mới mở cực kỳ hấp dẫn
[GHTT] SỰ KIỆN - ĐUA TOP
11/11
Đua TOP tranh phong, TOP nạp và TOP tiêu nhận quà hấp dẫn