< [GHTT] CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER

CHUỖI SỰ KIỆN KHAI MỞ

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Thời gian mở: 7 ngày đầu mở server

♦ CHIÊU TÀI
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: 

• Dùng Vàng cược quay thưởng sẽ ngẫu nhiên được phản lợi lượng lớn Vàng (trong Hồ Vàng).
• Mỗi ngày có 8 lượt quay, qua mỗi lượt số Vàng cược sẽ tăng tiến.
• Cần nạp bất kỳ Vàng trong ngày mới có thể nhận Vàng tri ân trong Hồ Vàng hôm đó.
• Hồ Vàng làm mới vào 0h mỗi ngày, hãy nhận kịp thời.

♦ RÚT THƯỞNG VUI VẺ
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 2 mở server.
► Nội dung: Tiêu hao 20 Vàng cho 1 lần rút thưởng, rút nhanh 10 lần chỉ tốn 180 vàng. Ngẫu nhiên nhận được thưởng.


♦ NẠP MỖI NGÀY
► Điều kiện mở: Lv50
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 - 23h59 các ngày 1-2-3-4-5-6-7 mở server.
► Nội dung: Trong ngày nạp tích lũy YCoin đạt mốc sẽ nhận được thưởng. 0h mỗi ngày làm mới tích lũy nạp. Thưởng chưa nhận sẽ gửi vào thư.


♦ NẠP LIÊN TIẾP
► Điều kiện mở: Lv50
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra, mỗi ngày nạp bất kỳ YCoin, tích lũy nạp đủ 2-3-5 ngày sẽ nhận được thưởng. Kết thúc sự kiện, thưởng chưa nhận sẽ gửi vào thư.


♦ TÍCH NẠP
► Điều kiện mở: Lv50
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy YCoin đạt mốc sẽ nhận được thưởng. Kết thúc sự kiện, thưởng chưa nhận sẽ gửi vào thư.


♦ TÍCH TIÊU
► Điều kiện mở: Lv50
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu tích lũy Vàng đạt mốc sẽ nhận được thưởng. Kết thúc sự kiện, thưởng chưa nhận sẽ gửi vào thư.


♦ KHIÊU CHIẾN DIỆT ĐẦU
► Điều kiện mở: Lv100
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đầu tiên hạ gục Boss Dã Ngoại có thể nhận thưởng Hạ gục đầu tiên ngày và thưởng thành tựu cho Hạ gục đầu tiên toàn server.

TIN LIÊN QUAN