< [GHTT] CÁC GÓI ĐẶC BIỆT

CÁC GÓI ĐẶC BIỆT

♦ GÓI SIÊU CẤP ĐẠI CHIÊU

► Tham gia: vào biểu tượng  
► Điều kiện mở: Lv35
► Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn
► Nội dung: Tiêu YCoin mua gói siêu cấp nhận ngay Kỹ năng Nộ, Ảo hóa Dị thú Huyền Long cực ngầu, mở khóa toàn bộ ô Túi, tăng phần thưởng Vòng của hoạt động Nhiệm Vụ Tuần Hoàn Gia Tộc. Gói Siêu Cấp chỉ mua được 1 lần duy nhất.

 

♦ GÓI TUYỆT BẢN THẦN TRANG

► Tham gia: vào biểu tượng  
► Điều kiện mở: Sau khi mua Gói Siêu Cấp Đại Chiêu
► Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn
► Nội dung: Tiêu YCoin mua gói tuyệt bản nhận ngay . Gói Tuyệt Bản chỉ mua được 1 lần duy nhất.

 

♦ GÓI MUA THỜI HẠN

► Tham gia: vào biểu tượng  
► Điều kiện mở: Lv50
► Thời gian diễn ra: 

• Mở server: từ 00h00 - 23h59 các ngày thứ 1-2-3-4.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 3-6-8-11-14-17-20-23-26 hàng tháng (mỗi đợt 1 ngày).

► Nội dung: Trong ngày diễn ra sự kiện, mở bán Dị thú, Pháp bảo, Thời trang ngẫu nhiên với giá giảm sập sàn.

 

♦ GÓI PHI KIẾM ĐƯA THƯ

► Tham gia: vào biểu tượng  
► Điều kiện mở: CS2 Lv0
► Thời gian diễn ra: Mỗi ngày (3 ngày đầu mở server không có).
► Nội dung: Thương nhân thần bí mời mua gói khuyến mãi hấp dẫn. Mỗi gói chỉ mở bán 15 phút. Trong ngày sẽ ngẫu nhiên xuất hiện gói khuyến mãi khác.

TIN LIÊN QUAN