< [GHTT] CHUỖI SỰ KIỆN GỘP SERVER

CHUỖI SỰ KIỆN GỘP SERVER

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Thời gian mở: Sau bảo trì gộp server

♦ X2 PHÚC LỢI
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì gộp server - 23h58 ngày 2 gộp server.
► Nội dung: Đánh quái trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được x2 Exp, x2 Xu.

 

♦ CHIÊU TÀI
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì gộp server - 23h58 ngày 3 gộp server.
► Nội dung:

• Dùng Vàng cược quay thưởng sẽ ngẫu nhiên được phản lợi lượng lớn Vàng (trong Hồ Vàng).
• Mỗi ngày có 8 lượt quay, qua mỗi lượt số Vàng cược sẽ tăng tiến.
• Cần nạp bất kỳ Vàng trong ngày mới có thể nhận Vàng tri ân trong Hồ Vàng hôm đó.
• Hồ Vàng làm mới vào 0h mỗi ngày, hãy nhận kịp thời.

 

♦ KHIÊU CHIẾN DIỆT ĐẦU
► Điều kiện mở: Lv100
► Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì gộp server - 23h58 ngày 3 gộp server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi đầu tiên hạ gục Boss Dã Ngoại có thể nhận thưởng Hạ gục đầu tiên ngày và thưởng thành tựu cho Hạ gục đầu tiên toàn server.


♦ QUÀ ĐĂNG NHẬP
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì gộp server - 23h58 ngày 5 gộp server.
► Nội dung: Đăng nhập trong 5 ngày, mỗi ngày nhận quà hấp dẫn.


♦ NẠP X2
► Điều kiện mở: Lv1
► Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì gộp server - 23h58 ngày 5 gộp server.
► Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mua gói Vàng sẽ được x2 Vàng. Bấm nạp tại gói nào sẽ nhận x2 Vàng của gói đó. Mỗi gói chỉ được x2 Vàng 1 lần.

 

♦ THƯƠNG KHUNG CHI BÔN GỘP SERVER
► Điều kiện tham gia: CS1 Lv75
► Thời gian diễn ra: 20h00 - 20h20 ngày 2 gộp server.
► Nội dung: Tham gia chiến trường Thương Khung Chi Bôn nhận thưởng phong phú, thắng hay thua đều có quà.


♦ CHUNG CỰC CHI CHIẾN GỘP SERVER
► Điều kiện tham gia: CS2 Lv1
► Thời gian diễn ra: 20h00 - 20h30 ngày 3 gộp server.
► Nội dung: Tham gia chiến trường Chung Cực Chi Chiến nhận thưởng phong phú, thắng hay thua đều có quà.

TIN LIÊN QUAN