< [GHTT] SỰ KIỆN - QUÀ NẠP ĐẦU

 SỰ KIỆN QUÀ NẠP ĐẦU

 

► Tham gia: vào biểu tượng

► Điều kiện mở: Lv1

► Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn

► Nội dung: Nạp bất kỳ Vàng sẽ nhận quà khủng trong vòng 3 ngày trị giá 9999 Vàng.

 

 

► Phần thưởng:

Ngày

Phần thưởng

Ngày 1

Ảo hóa Dị thú-Huyền Minh Côn*1

Đá Tăng Sao Cấp 1*30,

Xu*20 vạn

Tu Vi*20 vạn

Ngày 2

Vàng Khóa*1000

Mảnh Đồ Cam*10

Mảnh Đồ Vàng*30

1000 Xu*500

Ngày 3

Thần Binh*1

Đá Bậc Thần Binh*20

Sách Thần Binh*1

Đá Thần Binh Lv1*20

TIN LIÊN QUAN