< [GHTT] SỰ KIỆN - QUÀ NẠP LẦN 2

SỰ KIỆN QUÀ NẠP LẦN 2

► Tham gia: vào biểu tượng 

► Điều kiện mở: Đạt CS1 Lv30 và sau khi nạp lần đầu sẽ xuất hiện biểu tượng sự kiện khuyến mãi Nạp Lần 2.

► Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn

► Nội dung: Nạp bất kỳ Vàng tặng ngay Đá Kim Tinh Lv4*1175 Cấp Đan.

 

¤ Lưu ý: 175 Cấp Đan dùng trước CS1 Lv75 sẽ tăng cấp ngay đến CS1 Lv75. Dùng sau CS1 Lv75 chỉ nhận được 100.000 Exp.

TIN LIÊN QUAN