< [GHTT] SỰ KIỆN - ĐUA TOP

SỰ KIỆN ĐUA TOP

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: Lv100

♦ TRANH PHONG
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: 

• Mỗi ngày từ 00h00 - 23h59, tiến hành đua TOP 1 tính năng khác nhau.

- Ngày 1: Đua TOP lực chiến Dị thú

- Ngày 2: Đua TOP lực chiến Pháp bảo

- Ngày 3: Đua TOP số sao Thần binh

- Ngày 4: Đua TOP số sao Trang bị

- Ngày 5: Đua TOP tổng cấp Cường hóa Trang bị

- Ngày 6: Đua TOP lực chiến Linh vũ

- Ngày 7: Đua TOP tổng lực chiến nhân vật

• TOP 5 BXH Tranh Phong mỗi ngày được nhận thưởng hậu hĩnh, 0h ngày hôm sau sẽ chốt kết quả BXH và gửi quà qua thư.
• Đạt mục tiêu yêu cầu nhận ngay Thưởng Toàn Dân.
• Kết hợp cùng sự kiện Mục Tiêu, chuỗi sự kiện Khai Mở sẽ nhận được thật nhiều nguyên liệu mạnh hóa tính năng, tha hồ đua TOP.


♦ XẾP HẠNG TIÊU
► Thời gian diễn ra: 

• Mở server: từ 00h00 ngày 2 - 23h59 ngày 4.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 5 và ngày 20 hàng tháng (mỗi đợt 3 ngày).

► Nội dung: TOP 10 BXH tiêu Vàng được nhận thưởng hậu hĩnh. Tiêu tích lũy 2000 Vàng trở lên có thể lên BXH. Phần thưởng xếp hạng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc.


♦ XẾP HẠNG NẠP
► Thời gian diễn ra: 

• Mở server: từ 00h00 ngày 5 - 23h59 ngày 7.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 13 và ngày 27 hàng tháng (mỗi đợt 3 ngày).

► Nội dung: TOP 10 BXH nạp YCoin được nhận thưởng hậu hĩnh. Nạp tích lũy 200 YCoin trở lên có thể lên BXH. Phần thưởng xếp hạng được gửi qua thư sau khi sự kiện kết thúc.

TIN LIÊN QUAN