< [GHTT] SỰ KIỆN - ĐÀO ĐÀO LẠC

SỰ KIỆN ĐÀO ĐÀO LẠC

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: CS3 Lv1
► Thời gian diễn ra:

• Mở server: từ 12h00 - 21h10 các ngày 5 và 6.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 4-7-9-12-15-18-21-24-27 hàng tháng (mỗi đợt 1 ngày).

► Nội dung:

• Trong ngày mở sự kiện có thể mua hàng với giá ưu đãi vào các khung giờ: 12h, 13h, 17h, 18h, 20h, 21h. Mỗi đợt tranh mua chỉ kéo dài 10p.
• Mỗi vật phẩm đều có giới hạn số lần mua cá nhân và toàn server.
• Trong ngày, tích lũy tranh mua 1-2-3-4-5 lần được nhận rương thưởng. 

 

TIN LIÊN QUAN