< [GHTT] SỰ KIỆN - MỤC TIÊU

SỰ KIỆN MỤC TIÊU

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: Lv35
► Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 7 mở server.
► Nội dung: Mỗi ngày mở bán đạo cụ giảm giá, hoàn thành các mục tiêu và mạnh hóa theo yêu cầu của từng tính năng khác nhau sẽ nhận thưởng phong phú.

Ngày 1: Dị thú. Tỷ lệ bạo kích tăng bậc Dị thú x2.

 

Ngày 2: Pháp bảo. Tỷ lệ bạo kích tăng bậc Pháp bảo x2.

 

Ngày 3: Thần binh. Tỷ lệ thành công tăng sao Thần binh x2.

 

Ngày 4: Tăng sao trang bị. Tỷ lệ thành công tăng sao trang bị x2.

 

Ngày 5: Cường hóa trang bị. Tỷ lệ thành công cường hóa trang bị x2.

 

Ngày 6: Linh vũ. Tỷ lệ bạo kích bồi dưỡng Linh Vũ x2.

 

Ngày 7: Tẩy luyện trang bị. Khóa tẩy luyện trang bị miễn phí.

¤ Lưu ý: Mỗi tính năng mở theo từng ngày và cùng kết thúc lúc 23h59 ngày 7. Riêng tỷ lệ bạo kích/thành công thì kết thúc mỗi ngày.

TIN LIÊN QUAN