< [GHTT] SỰ KIỆN - BẢNG HOA

SỰ KIỆN BẢNG HOA

► Tham gia: vào biểu tượng 
► Điều kiện mở: CS1 Lv1
► Thời gian diễn ra:

• Mở server: từ 00h00 ngày 1 - 23h59 ngày 2; từ 00h00 ngày 3 - 23h59 ngày 4; từ 00h00 ngày 5 - 23h59 ngày 6.
• Sau 7 ngày mở server: ngày 15 và ngày 29 hàng tháng (mỗi đợt 3 ngày).

► Nội dung:

•  BXH Nhận Hoa: được người chơi khác tặng càng nhiều Hoa Hồng, tích lũy càng nhiều điểm thì xếp hạng đua TOP Nhận Hoa càng cao.

BXH Tặng Hoa: có thể tặng các loại Hoa Hồng cho người chơi khác để tích lũy điểm đua TOP tặng hoa.

• Chỉ có thể tặng hoa cho người khác giới.

• Hoa Hồng có thể nhận từ các sự kiện, Kết hôn, mua ở Cửa hàng Hoa.

 

► Phần thưởng:

• TOP 10 BXH Tặng Hoa/Nhận Hoa sẽ nhận được nhiều phần thưởng. Người chơi đạt TOP 1 còn nhận thêm Danh hiệu cực đẹp.
• TOP 10 người chơi tương ứng với Gia tộc cũng nhận được thưởng.

 

► Gia Tộc Tặng Hoa:

• Trong thời gian diễn ra sự kiện Bảng Hoa, thành viên cùng Gia tộc tặng hoa cho nhau có thể nhận thêm thưởng Gia tộc tặng hoa. Số người trong Gia tộc lên Bảng Hoa càng nhiều thì các thành viên Gia tộc số lần nhận thưởng càng nhiều.
• Sau khi đạt điều kiện tặng hoa, toàn thể thành viên Gia tộc đều sẽ nhận phần thưởng tương ứng được gửi qua thư.

TIN LIÊN QUAN