< [GHTT] CHIẾN TRƯỜNG THƯƠNG KHUNG CHI BÔN

THƯƠNG KHUNG CHI BÔN

► Tham gia: vào biểu tượng  → Thương Khung Chi Bôn

► Điều kiện mở: CS1 Lv75

► Thời gian mở:

• Mở server: 20h00 - 20h20 ngày 2 
• Sau 7 ngày mở server: 20h00 - 20h20 thứ 3 hàng tuần

► Hình thức chiến đấu: Gia tộc chiến, PvP, PvE

► Quy tắc:

• Trước khi diễn ra hoạt động Tộc trưởng phải báo danh tham gia cho Gia tộc.

• Tộc trưởng đạt CS2 Lv1 mới có thể báo danh.
• Tộc trưởng đã báo danh, thành viên đạt CS1 Lv75 có thể tham gia.
• Cơ chế đánh tích điểm.
• Vào bản đồ tranh đoạt có 5 Thủ lĩnh quái Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ, đánh bại giành quyền sở hữu và tăng tích điểm.

• Gia tộc đạt 10.000 điểm trước thì chiến thắng và hoạt động kết thúc. Nếu không có Gia tộc nào đạt 10.000 điểm thì khi kết thúc, Gia tộc có tích điểm cao nhất sẽ chiến thắng.
• Tộc trưởng của Gia Tộc thắng trở thành Tông chủ:

- Tông chủ phe Tiên nhận Danh hiệu Tiên Đế và Dị thú-Bảo Dực Long.

- Tông chủ phe Ma nhận Danh hiệu Ma Tôn và Dị thú-Bảo Dực Long.

► Phần thưởng: Cống Hiến, Linh Thạch. Tông chủ nhận thêm Dị thú ảo hóa-Bảo Dực Long, Danh hiệu riêng.

TIN LIÊN QUAN