< [GHTT] CHIẾN TRƯỜNG CHUNG CỰC CHI CHIẾN

CHUNG CỰC CHI CHIẾN

► Tham gia: vào biểu tượng  → Chung Cực Chi Chiến

► Điều kiện mở: CS2 Lv1

► Thời gian mở:

• Mở server: 20h00 - 20h30 ngày 3, ngày 6 
• Sau 7 ngày mở server: 20h00 - 20h30 thứ 4, thứ 7 hàng tuần

► Hình thức chiến đấu: Tiên - Ma chiến, PvP, PvE

► Quy tắc:

• Tiên tộc và Ma tộc chia thành 2 phe công - thủ.


 

• Giai đoạn 1:

- Bản đồ có 5 điểm gồm 2 Tháp pháo, Sứ giả trái, Sứ giả phải, Kỳ Lân.
- Phe công hạ được 1 trong 2 Sứ giả thì chuyển vị trí hồi sinh từ điểm hồi sinh 1 thành điểm hồi sinh 2 (thay đổi vị trí điểm hồi sinh ở gần khác).
- Phe công thu thập vật tư có thể duy trì miễn buff giảm tốc 2p, sau khi hết hiệu quả thì tiếp tục thu thập vật tư để nhận miễn buff (không cộng dồn).
- Hạ hết 2 Sứ giả sẽ chuyển sang giai đoạn 2.

• Giai đoạn 2:

- Phe công chiếm 3 điểm Thiên Giám sẽ mở Kỳ Lân. Diệt Kỳ Lân sẽ thắng.
- Phe thủ phải tiếp tục bảo vệ đến khi kết thúc, Kỳ Lân còn sống thì phe thủ thắng.

• Tông chủ, Tín Đồ, Giác chủ có thể mở mật đạo, kích hoạt trống trận, thần khí.

- Mật đạo: tiến vào nội địa phe địch, khiêu chiến Sứ giả trái/phải.
- Trống trận: kích hoạt tăng lực chiến phe công.
- Thần khí (công): kích hoạt Tháp pháo có thể miễn dịch giảm tốc.
- Thần khí (thủ): kích hoạt hồi máu Kỳ Lân, phe thủ tăng buff.

► Phần thưởng: Ảo hóa Dị thú-Cửu Vĩ Hồ, Hồn Châu, Tinh Phách, Đá Thần Binh, Vàng Khóa.

TIN LIÊN QUAN