< [GHTT] CHIẾN TRƯỜNG QUYẾT CHIẾN THƯƠNG KHUNG

QUYẾT CHIẾN THƯƠNG KHUNG

► Tham gia: vào biểu tượng  → Quyết Chiến Thương Khung

► Điều kiện mở: CS2 Lv75

► Thời gian mở:

• Mở server: 20h00 - 20h20 ngày 7 
• Sau 7 ngày mở server: 20h00 - 20h20 chủ nhật hàng tuần

► Hình thức chiến đấu: Đội chiến 3vs3, PvP, PvE

► Quy tắc:

• Tổ đội 3 người báo danh được ghép ngẫu nhiên với đội 3 người khác, chia 2 phe xanh và đỏ.

• Mỗi trận diễn ra trong 5p, cơ chế đánh tích điểm.

• Chiếm Thiên thư mỗi 5s tăng 15 điểm; Thần thú 2p xuất hiện 1 lần, đội đánh bại Thần thú trước được 200 điểm và nhận buff mạnh.

• Đội đạt 1000 điểm trước thì thắng, hoặc khi hết giờ đội có tích điểm cao hơn thì thắng.
• Người chơi TOP 1 MVP thì cả đội được thưởng thêm 10 điểm hoạt động.

► Phần thưởng:

• Đội thắng nhận nhiều tích điểm và Xu.

• Thưởng xếp hạng mỗi trận nhận Rương Quyết Chiến.

• Thắng trận 1/3/6 nhận thêm bảo rương.
• Kết thúc hoạt động, căn cứ tích điểm phát thưởng Xu, Danh Vọng, Phù Kỹ Năng.

TIN LIÊN QUAN