< [GHTT] THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP SERVER 01/02

BẢO TRÌ GỘP SERVER

► Thời gian bảo trì dự kiến: từ 9h30 - 10h30 ngày 01/02/2021.
*Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn dự kiến.

Phạm vi: All server

Nội dung:

- Tiến hành gộp các server sau đây:

♦ Cụm A: S14,15,16 + S17

♦ Cụm B: S18 + S19 + S20

- Điều chỉnh các cụm Boss Liên Server:

♦ Cụm A: từ S1 đến S10

♦ Cụm B: từ S11 đến S17

♦ Cụm C: từ S18 trở lên sẽ đánh Boss liên server với các server còn lại cho đến đợt thông báo kế tiếp.

Quy tắc gộp server:

▪ Sau khi gộp, vẫn sẽ giữ nguyên nhân vật ở mỗi server, chỉ gộp chung server lại với nhau. Khi đăng nhập vẫn chọn server cũ như bình thường.
▪ Thời gian các sự kiện, hoạt động ngày sẽ lấy theo thời gian server chính (là server mở trước trong cụm gộp, ví dụ cụm A server chính là S7).
▪ Trong 7 ngày đầu gộp server Chiến trường sẽ mở theo thứ tự ngày gộp. Sau 7 ngày gộp server, lịch Chiến trường sẽ theo thứ trong tuần.
▪ Các BXH sẽ tiến hành sắp xếp lại ngay theo số liệu mới của các server gộp.
▪ Tông chủ và các quan chức trong Thế lực sẽ xóa.
▪ Vật phẩm treo bán tại Thương Thành giữ nguyên.
▪ Sau khi gộp sẽ có Chuỗi Sự Kiện Gộp Server.

*Lưu ý:
- Ngày diễn ra gộp server, không nên nạp game và làm nhiệm vụ, phó bản... trước khi hoàn tất gộp server.
- Trong thời gian thực hiện, BĐH sẽ tiến hành bảo trì các server trong danh sách gộp, Đại hiệp sẽ không thể đăng nhập được vào game trong khoảng thời gian này. Các server không gộp vẫn vào game bình thường.
- Thời gian mở lại server sẽ được BĐH thông báo chính xác ngay sau khi hoàn thành quá trình gộp server.

TIN LIÊN QUAN